Skip to product information
1 of 1

Fanta Joalane E. Jabbie

Indaba Nge Nkosazane Yase Bukhosini BakwaZulu

Regular price R 544.57 ZAR
Regular price R 19.99 ZAR Sale price R 544.57 ZAR
Sale Sold out
Shipping calculated at checkout.
ProductFormDrop

 

Abakwa Nubian Princess Series bayayihlonipha intsha yaseZwenikazi i-Afrika.

Indaba ngeNkosazane yaseBukhosini bakwaZulu ixoxa ngoMntwana uZinhle nomndeni wakubo ababalekela eSwatini emva kokuzwa ngetulo lokuzama ukusoconga uyise.

INkosi u-Andile icabanga ngesu lokugcina amasiko nezinto zendabuko yakhe kungashabalali. Izindlela ezintsha zokuphila zizobathinta kanjani abantwana bakhe? Indodakazi yakhe uZinhle ihlale inemicabango eyahlukile futhi ezimele. Kungayishintsha ukuyiphoqa ukuthi ihambele umkhosi womhlanga? Kuzokwenzakalani uma seyihlangana noMntwana uMandlenkosi, naye ongowokufika eSwatini?

Izithombe ezihehayo zikachwepheshe kwezokudweba,uSifiso Yalo, zilunothisile loludaba futhi zizoletha isasasa kubafunndi abaneminyaka yobudala esukela kweyi-6 kuze kufike ngisho kubantu abadala abaneminyakaengama-96.